Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Kyna - Avatar  Giang Vien

Trung tâm cộng đồng LIN

Trung tâm cộng đồng LIN

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

Xem thêm
 • Kyna - Icon trinh do

  Trình độ: Mọi cấp độ

 • Kyna - Icon danh gia
  4.7 Kyna - Star
  Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star
 • Kyna - Icon hoan thanh

  Cấp chứng nhận hoàn thành

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt:

- Những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức

- Quy trình ứng dụng để mang lại hiệu quả nhất khi thực hiện một dự án phi lợi nhuận

Giới thiệu khóa học

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công những dự án chiến lược của mình, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học “Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận”.

Ai sẽ là đối tượng học của khóa học này?

 • Những người đang là Giám đốc điều hành.
 • Những người thuộc Ban giám đốc/ nhóm quản lý.
 • Các thành viên ban giám đốc.
 • Những cá nhân tham gia vào quy trình lập kế hoạch chiến lược.

Vậy nếu không hoạch định chiến lược, kế hoạch của tổ chức sẽ có nguy cơ gì?

 • Bất đồng về mục đích và ưu tiên.
 • Mục đích và ưu tiên không thực tế.
 • “Quản lý bằng khủng hoảng”.
 • Nhân viên bất mãn nghỉ việc.
 • Theo đuổi những  chương trình không giúp NPO tiến gần đến mục đích của mình.
 • Thiếu nguồn tài trợ.
 • Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.
 • Quản lý tình nguyện viên không hiệu quả, khiến cho dự án thất bại.

Tầm quan trọng của 1 kế hoạch chiến lược được thực hiện bởi các tổ chức phi lợi nhuận là không thể bàn cãi. Vì giống như xây 1 ngôi nhà, bạn phải có bản vẽ thì mới biết ngôi nhà mình như thế nào và tương lai nó sẽ trông ra sao.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức và quy trình ứng dụng chúng sao cho hiệu quả nhất để bắt tay vào thực hiện một dự án phi lợi nhuận.

Nội dung khóa học
Kyna
SECTION 1
4 video
Kyna Thông tin học viên
Kyna Bài 03: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chiến lược
Kyna Bài 04: Ngộ nhận và Sự thật về lập kế hoạch chiến lược
Kyna Lượng giá học phần
Kyna Trắc nghiệm phần 1
Đánh giá từ học viên

Thông tin khóa học

 • icon

  2.633 học viên

 • icon

  3 giờ

 • icon

  37 bài học

 • icon

  4 bài tập

 • icon

  0 tài liệu

 • icon

  Cập nhật 20/06/2022