iconBộ lọc:

Đào tạo - phát triển

8 khóa học khóa học
Đào tạo - phát triển

Lọc kết quả
 • Kỹ năng thiết kế khóa học cơ bản cho bộ phận đào tạo
  0 (0 đánh giá)
  41 học viên đăng ký học

  Kỹ năng thiết kế khóa học cơ bản cho bộ phận đào tạo

  Đào Chân Phương Giám đốc đào tạo SeABank
  Đào Chân Phương, Giám đốc đào tạo SeABank
  • 59.000đ
  • 398.000đ
   (-85%)
  41
  học viên
  2
  giờ
  59.000đ
  398.000đ
 • Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên
  5 (2 đánh giá)
  49 học viên đăng ký học

  Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên

  Phan Thanh Bình Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư Vấn Trí Tuệ Việt
  Phan Thanh Bình, Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư Vấn Trí Tuệ Việt
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  49
  học viên
  3
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • X-Trainer Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp
  3.5 (2 đánh giá)
  51 học viên đăng ký học

  X-Trainer Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ đào tạo nội bộ tại Doanh nghiệp

  Nguyễn Đức Hải Chuyên viên đào tạo kỹ năng
  Nguyễn Đức Hải, Chuyên viên đào tạo kỹ năng
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  51
  học viên
  3
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm cho doanh nghiệp
  5 (2 đánh giá)
  51 học viên đăng ký học

  Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm cho doanh nghiệp

  Phan Thanh Bình Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư Vấn Trí Tuệ Việt
  Phan Thanh Bình, Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư Vấn Trí Tuệ Việt
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  51
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Đào tạo và Phát triển nhân sự trong doanh nghiệp
  3.7 (3 đánh giá)
  89 học viên đăng ký học

  Đào tạo và Phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

  Vũ Danh Thắng Phó TGĐ kiêm GĐNS Công ty CP Thương mại dịch vụ Việt Xanh (VietGreen)
  Vũ Danh Thắng, Phó TGĐ kiêm GĐNS Công ty CP Thương mại dịch vụ Việt Xanh (VietGreen)
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  89
  học viên
  3
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ
  4.2 (9 đánh giá)
  140 học viên đăng ký học

  Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  140
  học viên
  2
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
  4.4 (18 đánh giá)
  748 học viên đăng ký học

  Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả

  Phan Văn Sơn Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  748
  học viên
  3
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên
  4.2 (18 đánh giá)
  714 học viên đăng ký học

  Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Phan Văn Sơn Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  714
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ