iconBộ lọc:

Đàm phán thương lượng

3 khóa học khóa học
Đàm phán thương lượng

Lọc kết quả
 • Cải thiện kỹ năng đàm phán
  4.6 (5 đánh giá)
  82 học viên đăng ký học

  Cải thiện kỹ năng đàm phán

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  82
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
  3.7 (12 đánh giá)
  375 học viên đăng ký học

  Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

  Nguyễn Quốc Cường Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  Nguyễn Quốc Cường, Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  375
  học viên
  60
  phút
  19.000đ
  198.000đ
 • Tâm lý học thuyết phục
  4.6 (115 đánh giá)
  16605 học viên đăng ký học

  Tâm lý học thuyết phục

  Dương Ngọc Dũng Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  Dương Ngọc Dũng, Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  16605
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ