iconBộ lọc:

Thuyết trình

9 khóa học khóa học
Thuyết trình

Lọc kết quả
 • Thiết Kế Trình Chiếu PowerPoint 2016 Từ A-Z
  0 (0 đánh giá)
  22 học viên đăng ký học

  Thiết Kế Trình Chiếu PowerPoint 2016 Từ A-Z

  Đỗ Trung Thành Thạc sỹ Khoa học Máy tính
  Đỗ Trung Thành, Thạc sỹ Khoa học Máy tính
  • 79.000đ
  • 670.000đ
   (-88%)
  22
  học viên
  5
  giờ
  79.000đ
  670.000đ
 • Kỹ thuật tự tin thuyết trình và trình bày ý tưởng
  3 (2 đánh giá)
  25 học viên đăng ký học

  Kỹ thuật tự tin thuyết trình và trình bày ý tưởng

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  25
  học viên
  2
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • The Art of Public Speaking
  0 (0 đánh giá)
  21 học viên đăng ký học

  The Art of Public Speaking

  Nguyễn Ngọc Lan Anh Giảng viên
  Nguyễn Ngọc Lan Anh, Giảng viên
  • 59.000đ
  • 398.000đ
   (-85%)
  21
  học viên
  2
  giờ
  59.000đ
  398.000đ
 • Kỹ thuật vàng V.O.I.C.E để giọng nói hiệu quả
  4.8 (8 đánh giá)
  859 học viên đăng ký học

  Kỹ thuật vàng V.O.I.C.E để giọng nói hiệu quả

  ThS., Chuyên gia Trần Thị Minh Hải Giám đốc Đào tạo chương trình Làm chủ giọng nói I Love My Voice
  ThS., Chuyên gia Trần Thị Minh Hải, Giám đốc Đào tạo chương trình Làm chủ giọng nói I Love My Voice
  • 39.000đ
  • 297.000đ
   (-87%)
  859
  học viên
  2
  giờ
  39.000đ
  297.000đ
 • Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
  5 (5 đánh giá)
  346 học viên đăng ký học

  Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  346
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Kỹ năng thuyết trình ấn tượng
  4.8 (4 đánh giá)
  382 học viên đăng ký học

  Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  382
  học viên
  3
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình
  4.6 (9 đánh giá)
  739 học viên đăng ký học

  Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

  Vũ Thanh Sang Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  Vũ Thanh Sang, Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  739
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Ngôn ngữ hình thể của nhà quản lý - lãnh đạo
  5 (1 đánh giá)
  450 học viên đăng ký học

  Ngôn ngữ hình thể của nhà quản lý - lãnh đạo

  Vũ Thanh Sang Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  Vũ Thanh Sang, Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  450
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Thuyết trình trong kinh doanh
  4.7 (3 đánh giá)
  3211 học viên đăng ký học

  Thuyết trình trong kinh doanh

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  3211
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ