iconBộ lọc:

Quản trị Dự Án

6 khóa học khóa học
Quản trị Dự Án

Lọc kết quả
 • Quản trị và điều hành chiến lược Marketing
  5 (5 đánh giá)
  284 học viên đăng ký học

  Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 59.000đ
  • 398.000đ
   (-85%)
  284
  học viên
  8
  giờ
  59.000đ
  398.000đ
 • Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận
  Kyna.vn
  4.6 (5 đánh giá)
  1891 học viên đăng ký học

  Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận

  Trung tâm cộng đồng LIN Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN, Trung tâm cộng đồng LIN
  • Miễn phí
  1891
  học viên
  3
  giờ
  Miễn phí
 • Ứng dụng Trello vào quản lý dự án
  4.5 (6 đánh giá)
  262 học viên đăng ký học

  Ứng dụng Trello vào quản lý dự án

  Phùng Thanh Cường CEO Học viện Quản lý PMA
  Phùng Thanh Cường, CEO Học viện Quản lý PMA
  • 19.000đ
  • 80.000đ
   (-76%)
  262
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  80.000đ
 • Quản trị rủi ro trong dự án ( Managing Project Risks and Changes )
  4.2 (15 đánh giá)
  392 học viên đăng ký học

  Quản trị rủi ro trong dự án ( Managing Project Risks and Changes )

  Lê Văn Tiến Sĩ Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  Lê Văn Tiến Sĩ, Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  392
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects )
  2.5 (2 đánh giá)
  399 học viên đăng ký học

  Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects )

  Lê Văn Tiến Sĩ Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  Lê Văn Tiến Sĩ, Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  399
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần
  4 (2 đánh giá)
  302 học viên đăng ký học

  Hoạch định dự án hiệu quả trong 6 tuần

  Lê Văn Tiến Sĩ Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  Lê Văn Tiến Sĩ, Giám Đốc Sản xuất Công ty Success Software Service
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  302
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ