iconBộ lọc:

Kế toán

15 khóa học khóa học
Kế toán

Lọc kết quả
 • ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)
  0 (0 đánh giá)
  24 học viên đăng ký học

  ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 2.300.000đ
  24
  học viên
  15
  giờ
  2.300.000đ
 • ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)
  0 (0 đánh giá)
  26 học viên đăng ký học

  ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 2.300.000đ
  26
  học viên
  23
  giờ
  2.300.000đ
 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  0 (0 đánh giá)
  72 học viên đăng ký học

  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  72
  học viên
  4
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
  0 (0 đánh giá)
  25 học viên đăng ký học

  Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 99.000đ
  • 798.000đ
   (-88%)
  25
  học viên
  8
  giờ
  99.000đ
  798.000đ
 • Kế toán thuế tổng hợp trên Excel
  5 (1 đánh giá)
  34 học viên đăng ký học

  Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 79.000đ
  • 498.000đ
   (-84%)
  34
  học viên
  7
  giờ
  79.000đ
  498.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  6
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  3
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)
  0 (0 đánh giá)
  35 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  35
  học viên
  4
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  3
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • Nghiệp vụ MISA nâng cao
  0 (0 đánh giá)
  40 học viên đăng ký học

  Nghiệp vụ MISA nâng cao

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  40
  học viên
  2
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
  0 (0 đánh giá)
  68 học viên đăng ký học

  Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  68
  học viên
  5
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA
  0 (0 đánh giá)
  50 học viên đăng ký học

  Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA

  Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
  • 39.000đ
  • 298.000đ
   (-87%)
  50
  học viên
  3
  giờ
  39.000đ
  298.000đ
 • Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
  0 (0 đánh giá)
  50 học viên đăng ký học

  Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

  Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
  Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
  • 79.000đ
  • 498.000đ
   (-84%)
  50
  học viên
  8
  giờ
  79.000đ
  498.000đ
 • Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z
  5 (2 đánh giá)
  287 học viên đăng ký học

  Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z

  Lê Thị Ninh Vân Kế toán trưởng hệ thống chuỗi Nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake
  Lê Thị Ninh Vân, Kế toán trưởng hệ thống chuỗi Nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake
  • 59.000đ
  • 398.000đ
   (-85%)
  287
  học viên
  5
  giờ
  59.000đ
  398.000đ
 • Thành thạo Xuất nhập khẩu và Thông quan hàng hóa trong vòng 24h
  3.2 (6 đánh giá)
  299 học viên đăng ký học

  Thành thạo Xuất nhập khẩu và Thông quan hàng hóa trong vòng 24h

  Bùi Đình Sa Thạc sĩ
  Bùi Đình Sa, Thạc sĩ
  • 79.000đ
  • 600.000đ
   (-87%)
  299
  học viên
  3
  giờ
  79.000đ
  600.000đ