iconBộ lọc:

Tài chính

10 khóa học khóa học
Tài chính

Lọc kết quả
 • ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)
  0 (0 đánh giá)
  24 học viên đăng ký học

  ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 2.300.000đ
  24
  học viên
  15
  giờ
  2.300.000đ
 • ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)
  0 (0 đánh giá)
  26 học viên đăng ký học

  ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 2.300.000đ
  26
  học viên
  23
  giờ
  2.300.000đ
 • Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
  0 (0 đánh giá)
  25 học viên đăng ký học

  Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 99.000đ
  • 798.000đ
   (-88%)
  25
  học viên
  8
  giờ
  99.000đ
  798.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  6
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  3
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)
  0 (0 đánh giá)
  35 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  35
  học viên
  4
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)
  0 (0 đánh giá)
  36 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  36
  học viên
  3
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)
  0 (0 đánh giá)
  44 học viên đăng ký học

  ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)

  Unity Academy Unity Academy
  Unity Academy, Unity Academy
  • 59.000đ
  • 399.000đ
   (-85%)
  44
  học viên
  3
  giờ
  59.000đ
  399.000đ
 • Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao
  4.4 (76 đánh giá)
  2066 học viên đăng ký học

  Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

  Lê Hoài Ân CFA Charter Holder, MBA
  Lê Hoài Ân, CFA Charter Holder, MBA
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  2066
  học viên
  5
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận
  Kyna.vn
  4.5 (4 đánh giá)
  2503 học viên đăng ký học

  Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận

  Trung tâm cộng đồng LIN Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN, Trung tâm cộng đồng LIN
  • Miễn phí
  2503
  học viên
  4
  giờ
  Miễn phí