Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Kyna - Avatar  Giang Vien

Trần Duy Thanh

Thạc sỹ Khoa học máy tính

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Học vấn:

Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

 

Xem thêm
 • Kyna - Icon trinh do

  Trình độ: Cơ bản

 • Kyna - Icon danh gia
  0 Kyna - Star
  Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star
 • Kyna - Icon hoan thanh

  Cấp chứng nhận hoàn thành

Bạn sẽ học được gì?

• Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice

• Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

• Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice

• Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay nhé!

Lợi ích từ khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

• Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice

• Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server

• Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice

• Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

 

Đối tượng khóa học “Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần”:

• Bất cứ ai muốn học lập trình Backend cho ứng dụng di động, desktop, web...
• Bất cứ ai muốn học .Net webservice (Restful Web API)
• Những ai yêu thích lĩnh vực lập trình Di động, Desktop, Web, AngularJS
• Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

 

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM.

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật.

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Nội dung khóa học
Kyna
Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
4 video
Kyna Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
Kyna Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Kyna Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Kyna Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
Đánh giá từ học viên
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
28 học viên đăng ký học
700.000đ

Thông tin khóa học

 • icon

  28 học viên

 • icon

  17 giờ

 • icon

  55 bài học

 • icon

  0 bài tập

 • icon

  0 tài liệu

 • icon

  Cập nhật 01/01/2021