Lập và triển khai kế hoạch

Kyna - Avatar  Giang Vien

Nguyễn Phương Mai

Giám đốc điều hành Navigos Search

• Hiện tại đang là Giám Đốc Điều Hành Navigos Search thuộc tập đoàn Navigos

• Hơn 25 năm kinh nghiệm, trong đó có 20 năm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp với gần 10 năm trong lĩnh vực Nhân sự. 

Trước khi gia nhập Navigos, chị đươc biết đến với các vai trò:

• Trưởng văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc ACCA

• Giám đốc phát triển kinh doanh của Deloitte Việt Nam

• Tổng giám đốc của eSillicon Việt Nam.

 

Xem thêm
 • Kyna - Icon trinh do

  Trình độ: Chuyên sâu

 • Kyna - Icon danh gia
  4.8 Kyna - Star
  Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star
 • Kyna - Icon hoan thanh

  Cấp chứng nhận hoàn thành

Bạn sẽ học được gì?

Sau khóa học "Lập và triển khai kế hoạch" này học viên sẽ:

- Phân biệt được mục đích mục tiêu và biết rõ cách thức thiết lập mục tiêu "THÔNG MINH" cho đội nhóm của mình.

- Biết các phân tích các yếu tố chủ quan khách quan tác động đến kế hoạch và thành thạo sử dụng mô hình SWOT trong phân tích chúng.

- Xác định được chính xác nguồn lực theo mô hình 5M đặc biệt là nguồn lực con người để lựa chọn phương án thực hiện nhiệm vụ tối ưu.

- Thành thạo việc sử dụng mô hình WBS trong việc liệt kê đầy đủ, cụ thể các đầu việc và giúp tất cả các thành viên trong nhóm nắm được tổng thể các nhiệm vụ sẽ thực hiện.

- Phân tích được mức độ hoàn thiện và hiệu quả của bảng kế hoạch hành động bằng công thức 3W1H1C.

- Nhận diện được và hiểu rõ nguyên nhân các sai lầm nhà quản lý thường mắc phải trong quá trình triển khai kế hoạch.

- Nắm vững các nguyên tắc triển khai kế hoạch thành công và hiệu quả.

- Hiểu được cách thức sử dụng các công cụ giúp việc triển khai và kiểm soát thành công.

Giới thiệu khóa học

Lập kế hoạch là công việc quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và đặc biệt là với mỗi nhà quản lý. Một kế hoạch chỉnh chu, chi tiết sẽ giúp nhà quản lý tổ chức và quản lý tốt các nguồn lực hiện tại. Kế hoạch sẽ giúp họ nhìn thấy tổng quan các công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu, giảm sự chồng chéo và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, một kế hoạch tốt sẽ giúp nhà quản lý thiết lập được các tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao từ đó các mục tiêu đề ra được hoàn thành một cách thành công.

Tuy nhiên, hiện nay, đa số các nhà quản lý cấp trung vẫn chưa hiểu được hết tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dẫn đến việc các kế hoạch thực hiện được lập ra một cách sơ sài, hoặc thậm chí họ không biết cách lập một kế hoạch hoàn chỉnh. Điều này khiến cho việc vận hành công việc, quản lý đội nhóm không đạt được hiệu quả tối ưu.

 

Hiểu được điều đó, khóa học “Lập và triển khai kế hoạch” được thiết kế với mong muốn giúp nhà quản lý, đặc biệt là quản lý mới, và các bạn đang trong quá trình xây dựng, phát triển bản thân cho vị trí này cách thức lập và triển khai kế hoạch đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu công việc cụ thể.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

- Người lần đầu đảm nhận vị trí quản lý

- Quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm

- Người đang trong vị trí chuyên viên có tiềm năng trở thành quản lý

Nội dung khóa học
Kyna
Giới thiệu khóa học
1 video
Kyna Giới thiệu khóa học
Kyna Quy định tham gia và chương trình học chi tiết
Đánh giá từ học viên

Thông tin khóa học

 • icon

  49 học viên

 • icon

  3 giờ

 • icon

  45 bài học

 • icon

  6 bài tập

 • icon

  0 tài liệu

 • icon

  Cập nhật 02/08/2021