Cách tính Điểm hiệu quả mỗi khóa học trên Kyna.vn?

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập và đánh giá khách quan, chính xác hơn tinh thần học tập của học viên, Kyna.vn ra mắt cơ chế tính Điểm hiệu quả cho mỗi khóa học được học trên hệ thống Kyna.vn

Theo đó, Điểm hiệu quả sẽ là trung bình của:

  • Tỷ lệ thời gian xem nội dung video thực tế trên tổng thời lượng khóa học
  • Trung bình điểm số các bài tập, bài kiểm tra có trong khóa học

Ví dụ: Nếu bạn đã xem 3 giờ nội dung video của một khóa học dài 6 tiếng và các bài tập đạt điểm số trung bình là 50/100 điểm, Điểm hiệu quả của bạn sẽ là 50/100

Điểm hiệu quả là cơ sở để Kyna.vn cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên.

Tham khảo tiêu chí và hình thức cấp chứng nhận của Kyna.vn tại đây.

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?