Một khóa học mà tôi đăng ký tại Kyna.vn có thời hạn trong bao lâu?

Đối với mọi khóa học trên Kyna.vn, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn chỉ với một lần thanh toán.

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?