Sau khi hoàn thành khóa học, tôi có được cấp chứng nhận gì không?

Tất cả các khóa học trên Kyna.vn đều cấp chứng nhận hoàn thành khóa học đối với những học viên đạt Điểm hiệu quả tối thiểu từ 50 điểm trở lên. Đối với những học viên đạt từ 70 điểm trở lên, học viên sẽ được nhận chứng nhận loại xuất sắc dành cho khóa học đó.

Học viên có thể nhận chứng nhận online (hoàn toàn miễn phí, học viên sẽ nhận được file ảnh chứng nhận gửi qua email học viên)

Tham khảo cơ chế tính Điểm hiệu quả mỗi khóa học tại đây.

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?