Quản trị hệ thống máy chủ Windows và Linux nâng cao

Kyna - Avatar  Giang Vien

Nguyễn Khánh Tùng

Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat

Ths. CNTT Nguyễn Khánh Tùng

.Giảng viên hãng CISCO (Cisco Instructor)
.Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng WhiteHat
.Giám đốc khối dự án LEARNS

Xem thêm
 • Kyna - Icon trinh do

  Trình độ: Nâng cao

 • Kyna - Icon danh gia
  0 Kyna - Star
  Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star Kyna - Star
 • Kyna - Icon hoan thanh

  Cấp chứng nhận hoàn thành

Bạn sẽ học được gì?

- Học viên biết cách cài đặt phần mềm ảo hóa, cài máy chủ Windows Server, cài máy trạm

- Học viên biết cách thăng cấp máy chủ quản lý miền, gia nhập domain, quản lý người dùng, quản lý các đối tượng hệ thống AD

- Học viên biết cách triển khai các dịch vụ mạng: DNS, DHCP, chia sẻ tài nguyên, Email

- Học viên biết cách cài đặt các công cụ quản trị từ xa để quản lý

- Học viên biết cách triển khai các chính sách quản trị hệ thống mạng dùng Group Policy

- Học viên biết cách dùng các công cụ dòng lệnh để quản trị hệ thống không có giao diện đồ họa

- Về lâu dài sẽ làm cho học viên tự tìm hiểu và triển khai những hệ thống đáp ứng với các nhu cầu khác nhau của khách hàng

+ Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành ubuntu Server

+ Cách thao tác với thư mục và file trên Linux

+ Cài đặt kết nối mạng và chia sẻ tài nguyên trên Linux

+ Bảo mật hệ điều hành Linux bằng tường lửa.

- Áp dụng cho những bạn làm về quản lý hệ thống CNTT, cần biết về Linux để lập trình, để quản trị mạng

đảm bảo an ninh mạng

Giới thiệu khóa học

Vấn đề của học viên:  Cần kiến thức và kỹ năng về quản trị hệ thống máy chủ Windows và Linux, một cách có hệ thống để từ đó đi làm quản trị mạng cho các doanh nghiệp

- Lợi ích của học viên: học xong có thể đi triển khai hệ thống máy chủ quản lý mạng; có thể quản trị một hệ thống mạng cho công ty với khoảng 100 nhân viên

- Nội dung chính của khóa học: 

(1) Những thành phần của một hệ thống mạng và máy chủ

(2) Kiến thức cốt lõi về quản trị máy chủ Windows Active Directory, Workgroup và Domain, Site, Forest...

(3) Cách xây dựng một hệ thống mạng cho doanh nghiệp theo mô hình Domain

(4) Cách xây dựng các thành phần quản lý mạng: Group Policy, quản lý tài nguyên, quản lý các dịch vụ mạng

(5) Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành Linux ubuntu server

(6) Cách thao tác với thư mục và file trên Linux

(7) Cài đặt kết nối mạng và chia sẻ tài nguyên trên Linux

(8) Bảo mật hệ điều hành Linux bằng tường lửa.

- Phương thức giảng dạy: thực tế qua các video chi tiết.

Nội dung khóa học
Kyna
Phần 1. Giới thiệu hệ thống máy chủ và mạng tại doanh nghiệp
10 video
Kyna 1. Mô hình mạng thực tế tại doanh nghiệp
Kyna 4. Hướng dẫn cài phần mềm ảo hóa VMWare
Kyna 5. Hướng dẫn cài đặt máy ảo Windows Server trên VMWare
Kyna 6. Hướng dẫn cài đặt máy ảo Windows10 trên VMWare
Kyna 7. Cách tạo máy ảo trên Hyper-V
Kyna 8. Thay đổi cấu hình của máy ảo Hyper V
Kyna 9. Kết nối mạng trong Hyper V network manager
Kyna 10. Các tính năng mạng nâng cao advanced networking trên máy ảo hyper V
Đánh giá từ học viên
Quản trị hệ thống máy chủ Windows và Linux nâng cao
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
4 học viên đăng ký học
99.000đ 700.000 đ

Thông tin khóa học

 • icon

  4 học viên

 • icon

  9 giờ

 • icon

  69 bài học

 • icon

  0 bài tập

 • icon

  0 tài liệu

 • icon

  Cập nhật 10/12/2021