iconBộ lọc:
6 Kết quả tìm kiếm từ khóa

'Kĩ năng mềm '

 • Dẫn dắt nhân sự vượt qua khủng hoảng

  Khóa học combo
  • 750.000đ
  2
  học viên
  2
  chuyên gia
  750.000đ
  1.080.000đ
 • Tìm việc hiệu quả mùa Covid

  Khóa học combo
  • 400.000đ
  2
  học viên
  2
  chuyên gia
  400.000đ
  580.000đ
 • Cải thiện kỹ năng đàm phán
  4.6 (5 đánh giá)
  82 học viên đăng ký học

  Cải thiện kỹ năng đàm phán

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  82
  học viên
  2
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Kỹ năng tự cải thiện (Self-Improvement) cho Quản lý cấp cao & cấp trung
  5 (2 đánh giá)
  50 học viên đăng ký học

  Kỹ năng tự cải thiện (Self-Improvement) cho Quản lý cấp cao & cấp trung

  La Kiến Mỹ MBA, Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp
  La Kiến Mỹ, MBA, Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  50
  học viên
  3
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Kỹ năng thuyết trình ấn tượng
  4.8 (4 đánh giá)
  385 học viên đăng ký học

  Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  385
  học viên
  3
  giờ
  19.000đ
  198.000đ
 • Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
  4.7 (15 đánh giá)
  1013 học viên đăng ký học

  Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 19.000đ
  • 198.000đ
   (-90%)
  1013
  học viên
  4
  giờ
  19.000đ
  198.000đ