Combo 5 khóa thành thạo ACCA tại nhà

KHÓA HỌC COMBO

Giảng viên

 • Kyna - Icon trinh do

  Trình độ: Cơ bản

 • Kyna - Icon hoan thanh

  Cấp chứng nhận hoàn thành

Lợi ích
 • Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA.
 • Hiểu rõ hơn về bản chất của môi trường kinh doanh xung quanh doanh nghiệp.
 • Hiểu về các vai trò của bộ phận Kế toán.
 • Hiểu về tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghệp khi vận hành.
 • Hiểu về các loại rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp.
Đối tượng

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 1)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Hiểu rõ hơn về bản chất của môi trường kinh doanh.
 • Nắm vững kiến thức về tổ chức doanh nghiệp.
 • Thực hành qua các case study. 
 • Am tường về kinh tế vĩ mô.
 • Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 2)":

  • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
  • Có cái nhìn toàn cảnh về vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong quá trình vận hành.
  • Hiểu các phương pháp quản trị doanh nghiệp.
  • Xác định, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro trong quá trình vận hành.
  • Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 3)":

   • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
   • Có cái nhìn toàn cảnh về vai trò của người làm kiểm toán.
   • Xác định, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro trong quá trình vận hành.
   • Hiểu được quy trình đa dạng hóa trong quy trình tuyển chọn. 
   • Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 4)":

    • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
    • Hiểu về giao tiếp hiệu quả.
    • Hiểu về đạo đức nghề nghiệp.
    • Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 5)":

     • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
     • Hiểu về tổ chức doanh nghiệp.
     • Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô.
     • Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.
     • Xác định vai trò của kế toán.
     • Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.
Chi tiết combo
Kyna
Khoá học 1: ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)
Giảng viên: Unity Academy
10 video
3 giờ
399.000 đ

Giới thiệu khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 1)":

- Khóa học Online về ACCA FAB đầu tiên tại Kyna.

- Video bài giảng được kết hợp giữa hình ảnh giảng viên và các slides lý thuyết, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.

- Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn FAB với các case study thực tế.

- Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

- Sau combo 5 khóa học, học viên có thể tham dự kỳ thi của ACCA (UK) đối với môn thi ACCA FAB – Accounting in Business (ACCA F1) và nhận bằng Diploma in Accounting sau khi hoàn thành 3 môn ACCA FAB, ACCA FFA và ACCA FMA.

 

Nội dung khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 1)":

Giúp học viên ACCA hiểu các khái niệm về cấu trúc doanh nghiệp, các bên liên quan, các mô hình phân tích môi trường kinh doanh, với các kiến thức chính như:

 • Giới thiệu môn học và phương pháp học/Introduction.
 • Cấu trúc đề thi môn ACCA FAB/Exam structure.
 • Tổ chức Doanh nghiệp và các Bên liên quan/Business organisations and their stakeholders.
 • Môi trường kinh doanh/ The business environment.
 • Case study - Business environment analysis.
 • Môi trường kinh tế vĩ mô/ The macroeconomic environment.
 • Các yếu tố kinh tế vi mô/ Microeconomic factors.

 

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 1)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Hiểu rõ hơn về bản chất của môi trường kinh doanh.
 • Nắm vững kiến thức về tổ chức doanh nghiệp.
 • Thực hành qua các case study. 
 • Am tường về kinh tế vĩ mô.

 

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)

 • Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
 • Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA)
 • Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, ...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Hãy đăng ký ngay để bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cho cuộc sống hiện tại. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại kyna.vn.

 

Giới thiệu khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 2)":

- Khóa học Online về ACCA FAB đầu tiên tại Kyna.

- Video bài giảng được kết hợp giữa hình ảnh giảng viên và các slides lý thuyết, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.

- Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn FAB với các case study thực tế.

- Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

- Sau combo 5 khóa học, học viên có thể tham dự kỳ thi của ACCA (UK) đối với môn thi ACCA FAB – Accounting in Business (ACCA F1) và nhận bằng Diploma in Accounting sau khi hoàn thành 3 môn ACCA FAB, ACCA FFA và ACCA FMA.

Lộ trình môn học FAB

Để hoàn thành môn FAB và tham dự kỳ thi ACCA, học viên cần tham sự 5 khóa học nhỏ của môn FAB, lần lượt là:

- Course 1: Các yếu tố của môi trường kinh doanh

- Course 2: Cấu trúc doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp

- Course 3: Kỹ năng làm việc và điều hành cần thiết với kế toán

- Course 4: Đạo đức nghề nghiệp và trao đổi thông tin trong công việc kế toán

- Course 5: Chữa bài tập ACCA FAB

 

Nội dung khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 2)":

Giúp học viên ACCA hiểu các khái niệm về cấu trúc doanh nghiệp, các bên liên quan, các mô hình phân tích môi trường kinh doanh, với các kiến thức chính như:

 • Tổ chức doanh nghiệp và cơ cấu/ Business organisation and business structure.
 • Chiến lược kinh doanh/ Business strategy
 • Văn hóa Doanh nghiệp và các Hội đồng/ Organisational culture and committees.
 • Quản trị doanh nghiệp/ Corporate governance.
 • Trách nhiệm xã hội/ Social responsibility.
 • Vai trò của kế toán/ The role of accounting.
 • Kiểm soát, an ninh và kiểm toán/ Control, security and audit.
 • Nhận diện và ngăn chặn gian lận/ Identifying and preventing fraud.

 

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 2)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Có cái nhìn toàn cảnh về vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong quá trình vận hành.
 • Hiểu các phương pháp quản trị doanh nghiệp.
 • Xác định, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro trong quá trình vận hành.

 

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)

 • Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
 • Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA)
 • Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, ...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Hãy đăng ký ngay để bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cho cuộc sống hiện tại. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại kyna.vn.

 

Giới thiệu khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 3)":

- Khóa học Online về ACCA FAB đầu tiên tại Kyna.

- Video bài giảng được kết hợp giữa hình ảnh giảng viên và các slides lý thuyết, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.

- Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn FAB với các case study thực tế.

- Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

- Sau combo 5 khóa học, học viên có thể tham dự kỳ thi của ACCA (UK) đối với môn thi ACCA FAB – Accounting in Business (ACCA F1) và nhận bằng Diploma in Accounting sau khi hoàn thành 3 môn ACCA FAB, ACCA FFA và ACCA FMA.

Lộ trình môn học FAB

Để hoàn thành môn FAB và tham dự kỳ thi ACCA, học viên cần tham sự 5 khóa học nhỏ của môn FAB, lần lượt là:

- Course 1: Các yếu tố của môi trường kinh doanh

- Course 2: Cấu trúc doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp

- Course 3: Kỹ năng làm việc và điều hành cần thiết với kế toán

- Course 4: Đạo đức nghề nghiệp và trao đổi thông tin trong công việc kế toán

- Course 5: Chữa bài tập ACCA FAB

 

Nội dung khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 3)":

Giúp học viên ACCA hiểu các khái niệm về cấu trúc doanh nghiệp, các bên liên quan, các mô hình phân tích môi trường kinh doanh, với các kiến thức chính như:

 • Vai trò của kế toán/The role of accounting.
 • Kiểm soát, an ninh và kiểm toán/Control, security and audit.
 • Nhận diện và ngăn chặn gian lận/Identifying and preventing fraud.
 • Leading and managing people/Lãnh đạo và quản lý con người.
 • Tuyển dụng và tuyển chọn/Recruitment and selection.
 • Đa dạng hóa và cân bằng cơ hội/Diversity and equal opportunities.
 • Cá nhân, nhóm và đội ngũ/ Individuals, groups and teams (Part1).
 • Cá nhân, nhóm và đội ngũ/ Individuals, groups and teams (Part2).

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 3)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Có cái nhìn toàn cảnh về vai trò của người làm kiểm toán.
 • Xác định, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro trong quá trình vận hành.
 • Hiểu được quy trình đa dạng hóa trong quy trình tuyển chọn. 

 

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)

 • Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
 • Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA)
 • Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, ...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Hãy đăng ký ngay để bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cho cuộc sống hiện tại. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại kyna.vn.

 

Giới thiệu khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 4)":

- Khóa học Online về ACCA FAB đầu tiên tại Kyna.

- Video bài giảng được kết hợp giữa hình ảnh giảng viên và các slides lý thuyết, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.

- Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn FAB với các case study thực tế.

- Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

- Sau combo 5 khóa học, học viên có thể tham dự kỳ thi của ACCA (UK) đối với môn thi ACCA FAB – Accounting in Business (ACCA F1) và nhận bằng Diploma in Accounting sau khi hoàn thành 3 môn ACCA FAB, ACCA FFA và ACCA FMA.

Lộ trình môn học FAB

Để hoàn thành môn FAB và tham dự kỳ thi ACCA, học viên cần tham sự 5 khóa học nhỏ của môn FAB, lần lượt là:

- Course 1: Các yếu tố của môi trường kinh doanh

- Course 2: Cấu trúc doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp

- Course 3: Kỹ năng làm việc và điều hành cần thiết với kế toán

- Course 4: Đạo đức nghề nghiệp và trao đổi thông tin trong công việc kế toán

- Course 5: Chữa bài tập ACCA FAB

 

Nội dung khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 4)":

Giúp học viên ACCA hiểu các khái niệm về cấu trúc doanh nghiệp, các bên liên quan, các mô hình phân tích môi trường kinh doanh, với các kiến thức chính như:

 • Hiệu quả cá nhân và giao tiếp/Personal effectiveness and communication.
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (1).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (2).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (3).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (4).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (5).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (6).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (7).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (8).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (9).
 • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp/ACCA Code of ethics and conduct (10).

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 4)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Hiểu về giao tiếp hiệu quả.
 • Hiểu về đạo đức nghề nghiệp.

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)

 • Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
 • Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA)
 • Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, ...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Hãy đăng ký ngay để bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cho cuộc sống hiện tại. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại kyna.vn.

 

Giới thiệu khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 5)":

- Khóa học Online về ACCA FAB đầu tiên tại Kyna.

- Video bài giảng được kết hợp giữa hình ảnh giảng viên và các slides lý thuyết, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả.

- Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong môn FAB với các case study thực tế.

- Bài giảng bằng tiếng Anh và xây dựng theo nội dung môn học khuyến nghị bởi ACCA.

- Sau combo 5 khóa học, học viên có thể tham dự kỳ thi của ACCA (UK) đối với môn thi ACCA FAB – Accounting in Business (ACCA F1) và nhận bằng Diploma in Accounting sau khi hoàn thành 3 môn ACCA FAB, ACCA FFA và ACCA FMA.

Lộ trình môn học FAB

Để hoàn thành môn FAB và tham dự kỳ thi ACCA, học viên cần tham sự 5 khóa học nhỏ của môn FAB, lần lượt là:

- Course 1: Các yếu tố của môi trường kinh doanh

- Course 2: Cấu trúc doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp

- Course 3: Kỹ năng làm việc và điều hành cần thiết với kế toán

- Course 4: Đạo đức nghề nghiệp và trao đổi thông tin trong công việc kế toán

- Course 5: Chữa bài tập ACCA FAB

 

Nội dung khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 5)":

Giúp học viên ACCA hiểu các khái niệm về cấu trúc doanh nghiệp, các bên liên quan, các mô hình phân tích môi trường kinh doanh, với các kiến thức chính như:

 • Business organisations and their stakeholders  - Tổ chức doanh nghiệp và các bên liên quan
 • The business environment - Môi trường kinh doanh.
 • The macro-economic environment - Môi trường vĩ mô.
 • Micro-economic factors - Các yếu tố vi mô.
 • Business organisation, structure and strategy - Tổ chức doanh nghiệp, cơ cấu và chiến lược kinh doanh.
 • Corporate governance and social responsibility - Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.
 • The role of accounting - Vai trò của kế toán.
 • Control, security and audit - Kiểm soát, an ninh và kiểm toán.
 • Identifying and preventing fraud - Nhận diện và ngăn ngừa rủi ro.
 • Leading and managing people - Lãnh đạo và quản trị con người.

 

Lợi ích sau khóa học "ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1 - Course 5)":

 • Trang bị kiến thức để bước đầu hoàn thành môn FAB/F1 của ACCA.
 • Hiểu về tổ chức doanh nghiệp.
 • Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô.
 • Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.
 • Xác định vai trò của kế toán.
 • Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.

 

Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Cẩm Chi (FCCA (Fellow member of ACCA), CPA)

 • Là giảng viên chính và người sáng lập của Unity Academy – trung tâm đào tạo được ACCA công nhận.
 • Là thành viên kỳ cựu của ACCA (UK) từ năm 2009 (FCCA)
 • Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam) từ năm 2010

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, ...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Hãy đăng ký ngay để bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp bạn phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cho cuộc sống hiện tại. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại kyna.vn.

 
Combo 5 khóa thành thạo ACCA tại nhà
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
2 học viên đăng ký học
1.490.000đ 1.995.000 đ