Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán

Jennifer Trần

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Chức vụ:

  Nguyên giám đốc Chiến lược Công ty Chứng khoán Mirea Asset (Hàn Quốc)

  Học vấn: 

  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

  Kinh nghiệm:

  2006 - 2016: Giảng viên Giảng dạy Phân tích Kỹ thuật tại Vietway Edu

  2012 - 2014: Trưởng phòng đầu tư quỹ ASHAHI

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
  4.8 (117 đánh giá)
  4691 học viên đăng ký học
  Khóa học video 15 giờ

  Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

  Jennifer Trần Chuyên gia phân tích chứng khoán
  Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán
  • 297.000đ
  4691
  học viên
  15
  giờ
  297.000đ
 • Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  4.4 (14 đánh giá)
  569 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

  Jennifer Trần Chuyên gia phân tích chứng khoán
  Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán
  • 358.000đ
  569
  học viên
  5
  giờ
  358.000đ
 • Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán
  4.4 (8 đánh giá)
  316 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán

  Jennifer Trần Chuyên gia phân tích chứng khoán
  Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán
  • 390.000đ
  316
  học viên
  5
  giờ
  390.000đ
 • Phân tích kỹ thuật nâng cao trong chứng khoán
  4.7 (6 đánh giá)
  212 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Phân tích kỹ thuật nâng cao trong chứng khoán

  Jennifer Trần Chuyên gia phân tích chứng khoán
  Jennifer Trần, Chuyên gia phân tích chứng khoán
  • 590.000đ
  212
  học viên
  8
  giờ
  590.000đ
 • Phân tích chứng khoán nâng cao 2022
  COMBO 2 khóa học

  Phân tích chứng khoán nâng cao 2022

  Khóa học combo
  • 686.000đ
  2
  khóa học
  686.000đ
  980.000đ