Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup

Phan Đắc Hoan

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • o Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup

  o Thạc sỹ kinh tế năm 2012

  o Chứng chỉ Kiểm toán viên năm 2010

  o Chứng chỉ hành nghề thủ tục thuế năm 2011

  o Trên 10 năm kinh nghiệm làm Kế toán Kiểm toán

  o Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup

  o Chức vụ: Kiểm toán viên – Phụ trách mảng đào tạo

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Kế toán thuế tổng hợp trên Excel
  5 (1 đánh giá)
  34 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 498.000đ
  34
  học viên
  7
  giờ
  498.000đ
 • Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
  0 (0 đánh giá)
  25 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 798.000đ
  25
  học viên
  8
  giờ
  798.000đ
 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  0 (0 đánh giá)
  72 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
  • 298.000đ
  72
  học viên
  4
  giờ
  298.000đ