Trương Tinh Hà, Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind

Trương Tinh Hà

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

 • Học vấn:

  • Thạc sĩ Giáo dục – Cộng hòa Pháp
  • Thạc sĩ Khoa học Vật lý

  Chức vụ:

  • Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind.
  • Giám đốc – Tổ chức Mind Coach Vietnam.
  • Đại diện chương trình của Học viện Quốc tế Coach Masters.

  Kinh nghiệm: 

  • Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, đào tạo và huấn luyện.
  • Từng là giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Giảng viên nòng cốt của các chương trình của Intel và Microsoft
  • Trưởng phòng Đào tạo trường Đinh Thiện Lý,
  • Chuyên gia Huấn luyện của Dale Carnegie Vietnam
  • Trưởng bộ phận Đào tạo của Công ty VNG.
  • Thành viên của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF member).

  Chứng chỉ:

  • Associate Certified Coach (ACC) - Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế
  • Chuyên gia Huấn luyện (Certified Coach) - Tổ chức The MMS Worldwide Institute
  • Chuyên gia Huấn luyện (Certified Coach) – Học viện Quốc tế Coach Masters
  • Chuyên gia Đào tạo (Certified Trainer) - Dale Carnegie Việt Nam
  • Chuyên gia Tư vấn Tâm lý trong Doanh nghiệp.
  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Kỹ năng tư duy phản biện
  4.5 (28 đánh giá)
  2138 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Kỹ năng tư duy phản biện

  Trương Tinh Hà Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  Trương Tinh Hà, Hiệu trưởng Trung tâm Chiến lược Tư duy Hoa Kỳ - Magic Mind
  • 198.000đ
  2138
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ