Hướng dẫn đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu trên hệ thống Kyna dành cho học viên.

- Lần đầu tham gia học, kích hoạt thành công trên hệ thống Kyna.vn, hệ thống Kyna sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cập nhật mật khẩu mới.

- Đã và đang tham gia học, nhưng muốn đổi mật khẩu mới. Bạn đăng nhập tài khoản vào hệ thống Kyna, rê chuột vào chữ K màu xanh hiển thị góc phải, sau đó click vào nút Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Cả 2 trường hợp trên hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh sau để bạn cập nhật mật khẩu mới

Nhap_mat_khau

Khi này bạn tick chọn vào ô, nếu bạn muốn

- Nhận email từ ban đào tạo khóa học Kyna.vn

- Nhận email nhắc nhở có bài học mới

Điền mật khẩu mới vào 2 ô -> tiếp theo nhấn “Lưu”

- Mật khẩu mới

- Nhập lại mật khẩu mới

Sau khi cập nhật những thông tin cần thiết, phù hợp với cá nhân hệ thống Kyna sẽ hiển thị thông báo sauNhap_mat_khau

Khi này bạn đã cập nhật mật khẩu mới, cũng như đăng ký nhận bản tin của Kyna thành công, và lúc này để tham gia học bạn chỉ cần click vào nút Khóa học của tôi để tham gia học.

 

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?