Hướng dẫn kích hoạt tài khoản trên Kyna

Nhằm đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản, linh động hơn trong việc kích hoạt tài khoản khi tham gia học. Kyna sẽ hướng dẫn kích hoạt tài khoản.

- Dành cho học viên lần đầu kích hoạt
- Dành cho học viên đã tham gia nhiều khóa học trên Kyna

Mã kích hoạt khóa học của Kyna không có hạn chót sử dụng. Học viên có thể sử dụng bất kỳ lúc nào học viên muốn.

1.1/ Dành cho học viên lần đầu kích hoạt

Bước 1: Truy cập vào Kyna.vn và click vào nút “Kích hoạt COD”

Bước 2: Nhập mã kích hoạt được in trên phong bì thư, nhấn tiếp vào nút “Lấy mã xác thực” OTP

nhap_ma_kich_hoat_bam_OTP

Bước 3: Một dãy gồm 6 ký tự sẽ được gửi đến số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký ở Kyna. Bạn nhập 6 ký tự đó vào ô hiển thị phía dưới Lấy mã xác thực OTP

Ma_xac_thuc

Bước 4: Click tiếp vào nút “Kích hoạt khóa học” để hoàn tất việc kích hoạt.

Bước 5: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cập nhật lại mật khẩu mới, bạn cập lại mật khẩu và click vào nút “Khóa học của tôi” để tham gia học.

Nhập sai mã OTP: Nếu trong quá trình kích hoạt khóa học, bạn nhập sai mã OTP thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã captcha. Khi này bạn chỉ cần nhập mã captcha theo gợi ý của hệ thống và nhấn nút “Gửi mã về số điện thoại” để hệ thống Kyna gửi mã OTP mới cho bạn.

Nhap_ma_captcha

Lưu ý:

- Mã kích hoạt chỉ kích hoạt 1 lần duy nhất.

- Một mã OTP có trị sử dụng trong 5 phút, một học viên được yêu cầu 3 mã OTP/ngày.

- Đăng nhập từ 3 số điện thoại trở lên cho 1 tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập 

- Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia học tại Kyna. Sau khi kích hoạt thành công, hệ thống yêu cầu bạn cập nhật mật khẩu. Những lần sau tham gia học, bạn chỉ cần đăng nhập bằng email hiển thị trên phong bì thư chứa mã kích hoạt, và mật khẩu mới do bạn tự cập nhật.

1.2/ Dành cho học viên đã tham gia nhiều khóa học trên Kyna

Bước 1: Truy cập vào Kyna.vn

Bước 2: Đăng nhập email, mật khẩu 

Bước 3: Click vào nút Kích hoạt COD, nhập mã kích hoạt 

Bước 4: Click vào nút Khóa học của tôi để tham gia học.

Gợi ý: Xem hướng dẫn cập nhật mật khẩu mới tại đây.

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?