Hướng dẫn tự đặt lại mật khẩu mới khi truy cập vào Kyna nhưng quên mật khẩu tài khoản đăng nhập.

Nếu bạn quên mật khẩu để truy cập vào hệ thống Kyna, bạn có thể làm cách sau để khôi phục mật khẩu cho mình

Bước 1: Truy cập vào Kyna.vn và click vào nút “Đăng nhập”

Bước 2: Click tiếp vào nút “Quên mật khẩu” và điền email đã dùng để đăng ký khóa học trên Kyna

Bước 3: Kiểm tra gmail cá nhân (hộp thư đến, thư mục spam). Hệ thống Kyna sẽ gửi đến bạn một bức thư chưa nội dung hướng dẫn khởi tạo lại mật khẩu với tiêu đề [Kyna.vn] Yêu cầu phục hồi mật khẩu về email. Bạn kiểm tra mail, và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu cho mình.

Bước 4: Truy cập vào Kyna và “Đăng nhập” lại với mật khẩu mới bạn vừa đặt để tham gia học

 

 

Không tìm thấy câu hỏi hướng dẫn phù hợp?