Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD

Phan Văn Sơn

 • Số khóa học

  0
 • Giờ giảng

  0
 • Câu hỏi

  0

Thông tin giảng viên

  • Chức danh hiện tại : Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • Học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Kinh nghiệm:

  Nguyên Cán bộ quản lý tập đoàn công nghiệp Brother 

  Nguyên Giám đốc nhân sự, giám đốc quản lý hệ thống Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường

  Nguyên giám đốc nhân sự Tập đoàn Tecomen

  Giảng viên, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các Công ty, Tập đoàn.

   

  » Xem đầy đủ «

Chuyên gia về

Các khóa học giảng dạy

 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên
  4.2 (18 đánh giá)
  727 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Phan Văn Sơn Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • 198.000đ
  727
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ
 • Kỹ năng phân công và ủy thác công việc
  4.4 (16 đánh giá)
  754 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Kỹ năng phân công và ủy thác công việc

  Phan Văn Sơn Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • 198.000đ
  754
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
  4.4 (19 đánh giá)
  765 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả

  Phan Văn Sơn Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  Phan Văn Sơn, Giám đốc bộ phận Tư vấn quản trị- Tổ hợp phát triển HRD
  • 198.000đ
  765
  học viên
  3
  giờ
  198.000đ